[ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 21 lut 2013, o 19:35 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 mar 2012, o 22:31
Posty: 2339
Podziękowań: 1255
Jeżeli Twoja Droga Życia to 3, to teraz oblicz Drogę Życia partnera i znajdź odpowiedni opis poniżej.

3 + 1
Partnerski związek trójki z jedynką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) ze skutecznym ambitnym i nowatorskim przywódcą, skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

Trójka lubi być wyjątkowa, jest artystą w nieustannym akcie tworzenia, urodzonym optymistą. Połączona z jedynką - silną, ambitną, niezależną, ma w związku potencjalne oparcie i zrozumienie dla swoich potrzeb. Jedynka jako urodzony przywódca jest zainteresowana osiągnięciem własnych celów, bardzo dumna poszukuje u partnera trójki radości życia, czułości i inteligentnej erudycji. Trójka - oczytana, kulturalna, aktywna twórczo i korzystająca ze swego talentu oratorskiego, potrafi uzewnętrzniać emocje i potrzeby, a także uczyć komunikacji przez słowo swego partnera. Jedynka, wsparta zrozumieniem, potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji.
Trójka powinna wystrzegać się mitomanii, samotności, krytyki, gadulstwa i kaprysów. Jedynka powinna zapanować nad pozerstwem, egocentryzmem, żądzą władzy i nerwami.
Trójka potrafi stworzyć związek z każdym, jest kameleonem, potrafi się wszędzie odnaleźć. Jedynka może osiągnąć w tym połączeniu swoje życiowe cele.
Zawodowy związek trójki z jedynką jest połączeniem twórczego talentu artystycznego z ambitnym i aktywnym autorytetem. Łączy ich pasja bycia kimś wyjątkowym i zdobywania uznania społecznego. Pragnienie samorealizacji pozwala im podejmować wyzwania i realizować nowatorskie przedsięwzięcia.

3 + 2
Partnerski związek trójki z dwójką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z dyplomatycznym, tolerancyjnym doradcą, skłonnym do naiwności, pamiętliwości i zmienności (2).

Trójka wnosi w świat partnera radość z dnia codziennego, optymizm i urok twórczej osobowości. Jest nieco roztargniona w działaniu, ale bardzo aktywna. Dwójka zaś może cierpliwością i intuicją wspierać atmosferę domowego ogniska i podsycać wzajemne ciepło. Oboje potrzebują do spełnienia swoich planów realnej oceny sytuacji i ukierunkowanej ambicji. Dwójka potrzebuje czułości a trójka potrafi jak nikt inny uzewnętrzniać emocje, i tego właśnie uczy partnera. Świetna pamięć dwójki może być często wsparciem dla partnera. Oboje lubią być doceniani i chwaleni, co ułatwia im wspólne pożycie. Każde z nich potrafi nie narzucać się partnerowi i szanować jego indywidualność.
Dwójce grozi zależność emocjonalna, poddaństwo, pamiętliwość i hipokryzja. Dla trójki groźna jest samotność, krytyka, zazdrość i nadmierna potrzeba akceptacji.
Związek ten może dać partnerom satysfakcję, o ile zadbają o własną siłę, aspiracje i realną ocenę rzeczywistości.
Zawodowy związek trójki z dwójką to złożenie aktywnej, spontanicznej i ekstrawaganckiej duszy artysty z lojalnym doradcą, uczuciowym i dyplomatycznym. Trójka powinna zadbać o to, aby żyć pełnią życia, a dwójka o to, aby współpracując, zachować niezależność.

3 + 3
Związek partnerski dwóch trójek, jeśli są silne, ambitne i posiadają pewność siebie, jest artystycznym duetem uzupełnień, z silną świadomością powołania do służby światu, aby uwrażliwiać ludzkość i uczyć innych radości życia. Niezbędne jest do tego wnętrze, znające swoją wartość, silne motywacje do działań i konkretny sposób wyrażania siebie. Trójki potrzebują bezwzględnie umiejętności realnej oceny rzeczywistości.
Słabe trójki ryzykują nadmierne intelektualizowanie, gadulstwo, plotkarstwo i życie bez głębi, ślizgając się po jego powierzchni. Poczucie osamotnienia odbiera im możliwości twórcze i smak artystyczny. Poczucie to jest wynikiem indywidualnych wyborów i wynika tylko z własnego stosunku do świata.

3 + 4
Partnerski związek trójki z czwórką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

Połączenie bardzo wymagające. Partner trójka potrzebuje twórczej, artystycznej ekspresji własnych emocji, lubi błyszczeć w towarzystwie, partner czwórka jest wierny, odważny, pracowity i stanowczy, ale nie lubi zmian, przywiązuje wagę do przeszłości i jest konserwatywny. Trójka uczy swego partnera komunikacji poprzez słowo, mówienia o rzeczach ważnych, o emocjach i wewnętrznych potrzebach. Jeśli czwórka pragnie ewoluować, nauczy się swobodnego wyrażania uczuć. Czwórka uczy systematyczności, pracy jako czynnika rozwoju, i realizmu w ocenie sytuacji oraz konsekwentnego kończenia rozpoczętych działań.
Trójce zagrozić mogą: krytyka, samotność, agresja i nadmierna potrzeba akceptacji oraz plotkarstwo. Czwórka powinna opanować przywiązanie do ubóstwa, autorytatywność, zachowawczość i upór.
Związek ten jest wymagający, a partnerzy uczą się pokonywania swoich blokad.
Zawodowy związek trójki z czwórką jest trudną relacją pomiędzy osobą spontaniczną i komunikatywną a zachowawczą i surową. Trójka w tej relacji uczy komunikacji emocji i potrzeb, a czwórka uczy rzetelnej, systematycznej pracy i realizmu. Oboje dają sobie wzajemnie bardzo ważne wskazówki.

3 + 5
Partnerski związek trójki z piątką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z magnetycznym psychologiem, aktywnym wulkanem, skłonnym do impulsywności, rozproszenia uwagi i lenistwa (5).

Jest to związek uprzejmej, szczerej, towarzyskiej i twórczej artystycznie trójki z uczuciową magnetyczną osobowością piątki, skłonnej do ryzyka a często i brawury. Obie strony posiadają magnetyzm osobowości, wpływający na płeć przeciwną. Trójka jest oczytanym, inteligentnym erudytą a piątka ciekawym świata, głębokim psychologicznie, nieprzewidywalnym handlowcem. Łączy ich potrzeba wyróżniania się w tłumie, wyjątkowości. Trójka z każdym partnerem potrafi stworzyć szczęśliwy związek, ponieważ posiada szczególny dar adaptacji do warunków. Piątka powinna dbać o wyjazdy, podróże i korzystać z koneksji, potrzebuje aktywnej sportowej pasji, która pozwoli jej czuć podwyższony poziom adrenaliny i podejmować decyzje, bowiem miłuje własną niezależność.
Trójka musi wystrzegać się zazdrości, samotności i gadulstwa, krytyki i kokieterii. Piątka powinna poskromić zarozumialstwo, narcyzm, fanatyzm, impulsywność oraz zapanować nad rozproszoną uwagą i słomianym zapałem.
Związek ten, przez pasję poznawania nowych miejsc i ludzi, może być wyjątkowo ciekawy i atrakcyjny.
Zawodowy związek trójki z piątką jest współdziałaniem dwu równie aktywnych istot, które pragną doświadczać czegoś wyjątkowego. Mamy do czynienia z twórczym artystą i handlowcem, psychologiem, mającym skłonność do ryzyka. W dziedzinach medialnych (radio, telewizja, gazeta, kino itp.) partnerzy ci mogą stworzyć dzieła wyjątkowe.

3 + 6
Partnerski związek trójki z szóstką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3), z domowym opiekunem, odpowiedzialnym nauczycielem, altruistą skłonnym do cierpienia, pasywności i pesymizmu (6).

Mamy tu połączenie artystów, trójki - nieco szalonej, ekstrawertycznej, towarzyskiej i lubiącej błyszczeć, z plastycznie i manualnie uzdolnioną szóstką, skupioną na tworzeniu ciepła rodzinnego. Trójka jest bardziej szalona i otwarta, uczy partnera komunikowania emocji i wewnętrznych potrzeb przez słowo, uczy radości z życia codziennego. Szóstka jest przede wszystkim odpowiedzialna, posiada zmysł piękna, wrażliwość i intuicję, uczy trójkę wywiązywania się z podjętych obowiązków i harmonii wewnętrznej. Obie strony potrafią nie ingerować w życie innych i szanować ich prawo do samostanowienia, a także ich własne tempo rozwoju duchowego. Szóstka uczy się podejmowania decyzji a trójka konsekwencji i wytrwałości.
Trójce zagrozić może krytycyzm, agresja, zazdrość, gadulstwo i pretensjonalność. Szóstka musi reagować na zmiany pozytywnie, by uniknąć podejrzliwości, zazdrości, cierpienia, niepokoju i pasywności oraz nihilizmu.
Związek ten powinien uaktywniać artystyczną twórczość obojga, tak aby każde tworzyło dzieła i harmonię wewnętrzną w rodzinie.
Zawodowy związek trójki z szóstką to połączenie oczytanego erudy-ty z odpowiedzialnym opiekunem. Trójka jest dla szóstki zbyt niespokojna i ekstrawagancka. Szóstka lubi poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Mają szansę spotkać się przy realizacji wspólnego artystycznego przedsięwzięcia.

3 + 7
Partnerski związek trójki z siódemką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z uduchowionym, inteligentnym, dociekliwym perfekcjonistą, skłonnym do egocentryzmu, dominacji, samotności i obsesji (7).

Połączenie radosnej, artystycznej trójki z głęboką wewnętrznie i introwertyczną siódemką wymaga wzajemnego zrozumienia i poszanowania odmiennych potrzeb. Siódemka potrzebuje miejsca i czasu tylko dla siebie, aby czytać, uczyć się, modlić i medytować. Poszukuje w życiu głębi, filozofii, sensu i wewnętrznych doświadczeń. Skupia się na własnym rozwoju, uduchowieniu, magnetycznie działa na otoczenie wewnętrzną tajemnicą i ogromnym poczuciem własnej godności. Trójka jest przyjacielskim i towarzyskim erudytą, lubi ruch i energiczną ekspresję. Potrzebuje bywania wśród ludzi i wolności, choć potrafi odnaleźć się wszędzie. Partnerstwo wymaga od trójki poszanowania ciszy i spokoju siódemki, która powinna ze zrozumieniem popierać aktywność towarzyską partnera.
Trójce groźbę rozpadu związku przynosi: gadulstwo, samotność, nadmierna zmysłowość i rozproszenie uwagi. Dla siódemki groźna jest dominacja i pedantyzm, pracoholizm i egocentryzm.
Trójka potrafi stworzyć każdy związek, w partnerstwie z siódemką uczy się konsekwencji i rozwoju swojej duchowości. Siódemka uczy się komunikacji emocji poprzez słowo, radości z życia i wyrażania własnych potrzeb.
Zawodowy związek trójki z siódemką jest połączeniem radosnego optymisty z poważnym i głębokim filozofem. Trójka uczy w tej relacji radości z dnia codziennego, zaś siódemka uczy rozwoju głębi duchowej. Oboje może połączyć wspólna idea.

3 + 8
Partnerski związek trójki z ósemką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z szamanem, wojownikiem, zdyscyplinowanym przywódcą, skłonnym do dominacji, zazdrości i surowej nieczułości (8).

Trójka, która posiada talent artystyczny, literackie zdolności i jest twórczo aktywna, jest inteligentna, radosna i czuła. Partner ósemka jest zaś silnym przywódcą, związanym z energią ziemi szamanem, małomównym i powściągliwym, zdyscyplinowanym i władczym, i wewnętrznie uduchowionym. Związek ten jest wzajemnym uzupełnianiem się osobowości. Daje trójce oparcie w silnym autorytecie i realną ocenę sytuacji, doskonali duchowo i wyostrza logiczne myślenie; zaś ósemkę uczy komunikacji emocji, mówienia o sobie i swoich potrzebach. Ósemka uczy się radości z dnia codziennego i pasji życia.
Trójka powinna wystrzegać się plotkarstwa, samotności, nadmiernej potrzeby akceptacji i kaprysów. Ósemka powinna poskromić surowość, opanować stresy, unikać egocentryzmu i nieczułości.
Związek ten jest wzajemnym uzupełnianiem się osobowości, silną i wspierającą się konstrukcją dającą partnerom satysfakcję.
Zawodowy związek trójki z ósemką jest układem pomiędzy niesfornym, ale czarującym artystą i władczym, silnym, a nawet czasami srogim przywódcą. Ta relacja jest bardzo korzystna dla ósemki, bowiem uczy ją komunikacji przez słowo. Zaś trójka uczy się odpowiedzialności i rozwoju wewnętrznego.

3 + 9
Partnerski związek trójki z dziewiątką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z mistycznym idealistą, humanistą pragnącym pomagać słabszym, skłonnym do podejrzliwości, skąpstwa i złości (9).

Mamy tu związek dwu artystycznie uzdolnionych istot, które mogą się wzajemnie wspierać, o ile zrozumieją różnice między swoimi potrzebami. Trójka to radosny kameleon, który potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji i skupić działania na tym, aby być wyjątkowym, aby zabłysnąć i zapisać się dla pokoleń, dziewiątka zaś jest obdarzona szczególnym wyczuciem rytmu, jest idealistą, który poszukuje możliwości uczenia innych zasad etyki wewnętrznej, tak aby przez własną skromność i głębię, wznosić ich na wyższy poziom rozwoju. Mamy przed sobą parę twórczą, w której trójka dąży do samorealizacji i uczy dziewiątkę cieszyć się życiem, a dziewiątka wyzwala w trójce uwrażliwienie na potrzeby innych.
Trójka może zaszkodzić sobie i związkowi przez dążenie do samotności, krytykę, mitomanię, agresję i zazdrość. Dziewiątka powinna wystrzegać się impulsywności, samotności, cierpienia (zwłaszcza za grzechy świata), kłótni, złości i bałaganiarstwa.
Związek ten może zaowocować szczególną artystyczną pracą z przesłaniem dla całego świata, dając obojgu satysfakcję.
Zawodowy związek trójki z dziewiątką niesie wybitne zespolenie dwu artystów: wszechstronnej trójki i muzycznie uzdolnionej dziewiątki. Trójka będzie poszukiwała sławy i zaszczytów, zaś dziewiątka spełnienia wewnętrznego powołania.


Źródło: Małgorzata Brzoza "Numerologia związków"


 Zobacz profil  
 


Przyjaciele: dobrysennik.pl
Centrum pobierania

Witaj na Naszym forum o tematyce - rozwój osobisty i duchowy. Porozmawiasz tutaj z użytkownikami na tematy niezwykłe. Warto również sprawdzić aktualny horoskop na cały rok 2013 razem z przesłaniem anielskim dla każdego znaku zodiaku! Oprócz tego nasi użytkownicy pomogą zinterpretować twój sen oraz zagłębią Cię w tematykę rozwoju osobistego, spraw związanych z duchowością, jak i również ezoteryką. Sprawdzisz także znaczenie snu w naszym własnym senniku online, w którym podyskutujesz z użytkownikami.
Regulamin, polityka prywatności i kontakt
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group | phpBB SEO | Spolszczenie: phpbb3.pl
Copyright © 2012 by WrotaRozwoju.PL