[ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 21 lut 2013, o 19:16 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 mar 2012, o 22:31
Posty: 2339
Podziękowań: 1255
Jeżeli Twoja Droga Życia to 6, to teraz oblicz Drogę Życia partnera i znajdź odpowiedni opis poniżej.

6 + 1
Partnerski związek szóstki z jedynką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą, skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

Szóstka poszukuje harmonii w rodzinie przez odpowiedzialność i artystyczny zmysł manualny. Pragnie uczuciowo wspierać partnera i wrażliwie wychować dzieci, aby posiadły sztuką kompromisu. Szanuje prawo wyboru i wolnej woli, lubi spokój, ciszą i bezpieczeństwo. Dom stworzony przez szóstką jest wyjątkowo ciepły, daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Jedynka jako autorytet powinna delikatnie postępować względem wrażliwego partnera. Poskromić aspiracje w domu i nie narzucać partnerowi własnych pomysłów. Jedynka uczy się. od partnera wrażliwości i odpowiedzialności, wywiązywania się z podjętych obowiązków. Szóstka ma tendencje do poświęcania własnych potrzeb i aspiracji na rzecz tworzenia harmonii w rodzinie.
Szóstka musi powstrzymać nadopiekuńczość, unikać nihilizmu, wątpienia w siebie i zazdrości. Niebezpieczną postawą jedynki jest żądza władzy, nerwowość, manipulowanie i osamotnienie.
Ten związek może przynieść partnerom spełnienie, o ile rozpoznają swoje potrzeby.
Zawodowy związek szóstki z jedynką łączy osobę tolerancyjną, uczuciową i odpowiedzialną ze skutecznym, ambitnym i twórczym przywódcą. Szóstka ewoluuje zawodowo przez wypełnianie coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji. Jedynka szef powinna wykorzystać wyjątkową rzetelność i odpowiedzialność szóstki.

6 + 2
Partnerski związek szóstki z dwójką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i zwątpienia w siebie (6) z uczuciowym dyplomatą, uczuciowym współpracownikiem skłonnym do poddaństwa, naiwności i pamiętliwości (2).

Szóstkę łączy w tym związku z dwójką ogromna i głęboka więź uczuć. Oboje mają do wykorzystania wewnętrzną delikatność i intuicję.
Dwójkę z szóstką łączy skromność i delikatność. Szóstka dąży do harmonii wewnętrznej i do równowagi w związku, odpowiedzialnie wywiązuje się z podjętych zobowiązań. Manualnie uzdolniony artysta powinien dbać o wyrażanie swego talentu. Szóstka nade wszystko ceni sobie rodzinę i często wycofuje własne aspiracje, by podporządkować się jej dobru. Jest silnym obrońcą intuicji, uczuć i odpowiedzialności. Oboje partnerzy są z natury skromni i poszukują spokoju, co ich łączy. Dwójka jako gościnny i tolerancyjny doradca potrafi stworzyć grupę wspierających się przyjaciół. Ponieważ oboje są sentymentalni, powinni dbać o romantyzm w związku.
Dwójka musi opanować nawykowe poddaństwo, brak pewności siebie, pamiętliwość i obojętność. Szóstka powinna powstrzymać cierpiętnictwo, niepokój, pesymizm i melancholię.
Związek ten może dać obojgu spełnienie, spokój i samorealizację.
Zawodowy związek szóstki z dwójką jest połączeniem dwu wrażliwych i emocjonalnie reagujących istot. Dwójka jest urodzonym doradcą, posiada umiejętność dyplomatycznego godzenia skrajnych opcji i zwaśnionych stron. Szóstka zaś wymaga odpowiedzialności i obdarza ciepłą opieką.

6 + 3
Partnerski związek szóstki z trójką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z twórczym, towarzyskim artystą, skłonnym do samotności, kokieterii i krytykanctwa (3).

Szóstka jest artystą uzdolnionym manualnie - plastycznie, posiadającym szczególne wyczucie harmonii. Związek z trójką to życie z osobą wszechstronnie uzdolnioną, równie wrażliwą. Łączy ich sposobność do wyrażania swoich emocji przez twórczość artystyczną i wyostrzona intuicja. Szóstka uczy odpowiedzialności i altruizmu. Poznaje radość życia, uczy się wychodzenia z cienia, komunikacji emocji poprzez słowo i mówienia o swoich aspiracjach. Trójka jest swawolna, lubi błyszczeć i wyróżniać się z tłumu. Szóstka ceni sobie spokój, dom, zacisze kominka i własne kwiaty. Partnerzy w tym związku mogą, wspierając się wzajemnie, krystalizować poczucie własnej wartości i motywować się do dalszego działania.
Szóstka powinna opanować nadwrażliwość i powstrzymać nadopiekuńczość, poskromić wewnętrzne rozterki i pasywność. Trójka musi powstrzymać się od mitomanii, odsunąć samotność, kaprysy i krytykanctwo.
Związek ten powinien dać satysfakcję rodzinną, artystyczną i ciepło partnerskie.
Zawodowy związek szóstki z trójką to połączenie wrażliwego opiekuna z artystycznym erudytą. Szóstka pragnie bezpieczeństwa i dba o wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. Dla trójki to jest lekcja konsekwencji i głębi życia.

6 + 4
Partnerski związek szóstki z czwórką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i prawym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

Szóstka uzdolniona artystycznie, odpowiedzialny nauczyciel i opiekun domu, korzysta z intuicji, by tworzyć harmonię w związku. Jest tolerancyjna. Oboje partnerzy mają problemy w komunikowaniu emocji. Szóstka przez skłonność do umniejszania swojej wartości i stawania w cieniu, czwórka dlatego, że skupia się na bolesnych doświadczeniach z przeszłości. Szóstka potrzebuje słów potwierdzających, że jest niezbędna, ważna i doceniana. Czwórka pracuje systematycznie, aby dać materialne bezpieczeństwo rodzinie. Wypracowuje pozycję społeczną przez oszczędność. Jest wytrwała i stanowcza, przywiązana do tradycji, potrzebuje słów, że jest kochana i doceniana. Oboje partnerzy muszą nauczyć się komunikacji i mówienia o rzeczach dla nich ważnych, o swoich emocjach, i wspierać wzajemnie poczucie własnej wartości.
Szóstka musi opanować nawykowe usuwanie się z drogi, problemy uczuciowe, pasywność i usłużność. Czwórka powinna opanować swoją zachowawczość, twardość, egoizm i nerwowość, aby nie groziła im bieda.
Związek ten może spełnić się w tworzeniu szczęśliwej i kochającej rodziny, o ile partnerzy nauczą się komunikacji.
Zawodowy związek szóstki z czwórką jest połączeniem odpowiedzialnej i uczuciowej osoby z rzetelnym i solidnym administratorem. Oboje dbają o poczucie bezpieczeństwa i stabilizację finansowo społeczną. Oboje muszą nauczyć się komunikować przez słowo swoje emocje, oczekiwania i potrzeby.

6 + 5
Partnerski związek szóstki z piątką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z energicznym, magnetycznym psychologiem, aktywnym i ciekawym świata handlowcem skłonnym do brawury, narcyzmu i roztargnienia (5).

Szóstka powinna poza rodziną dbać o własny rozwój i rozwój talentu artystycznego. Nawykowo poświęca się w związku, dlatego powinna nauczyć się dbać o siebie. Jest wrażliwym i odpowiedzialnym opiekunem i nauczycielem. Uczy poszanowania wolnej woli każdego człowieka i nieingerowania w jego wybory. Piątka jest atrakcyjnym partnerem, pełnym energii i dyplomatycznym. Poszukuje doznań podwyższających poziom adrenaliny, przez co naraża szóstkę na niepokój. Posiadając zmysł handlowy i psychologiczne podejście do otoczenia, może przez wytrwałość wiele osiągnąć. Często posługuje się urokiem osobistym. Sukces jest u piątki uzależniony od wypracowania konsekwencji działań.
Szóstka powinna wystrzegać się poddaństwa i usłużności, powinna opanować nadwrażliwość i pesymizm. Powinna panować nad fanatyzmem, lenistwem, zmiennością i nieopanowanym zaspokajaniem zmysłów.
Związek ten wymaga wzajemnego zrozumienia i pogodzenia się z odmiennością potrzeb partnera, wtedy będą mogli stworzyć bezpieczny dom.
Zawodowy związek szóstki z piątką to związek odpowiedzialnego i opiekuńczego nauczyciela z energicznym, pełnym pasji życia obserwatorem. Szóstka pragnie stabilizacji, wywiązuje się ze zobowiązań. Piątka zaś ryzykuje i poszukuje podniety, trudno jest pogodzić tak skrajne potrzeby.

6 + 6
W związku partnerskim dwie silne i świadome siebie szóstki mogą znaleźć głębokie poczucie zrozumienia, duchową więź w potrzebie posiadania prawdziwej, ciepłej rodziny. Słaba jest tu kreacja finansowa, dlatego związek taki powinien być wsparty z zewnątrz, przez majątek rodzinny.
Niezdecydowane szóstki, nadwrażliwe mogą stać się zgorzkniałe, czuć osamotnienie, lęk i nie podejmować żadnych działań, niewolniczo przyjmując obowiązki i zaniedbując je. Jeśli szóstki nie komunikują swoich emocji, zamykają się we własnym lęku i kompleksach.

6 + 7
Partnerski związek szóstki z siódemką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z perfekcjonistą, duchowym poszukiwaczem, filozofem, skłonnym do pedantyzmu, obsesji i wycofania się do własnego świata (7).

Szóstka jest autorytetem skłonnym do kompromisów, który nade wszystko dba o dobro rodziny i jej podporządkowuje własne cele. Siódemka jest introwertykiem, który poszukuje własnego, wewnętrznego poznania świata i potrzebuje intymnego osamotnienia, aby uczyć się i rozwijać. Zestawienie tak skrajnie różnych potrzeb jest wyjątkowe. Miłość nie zna granic, a jednak w tym przypadku należy zachować ostrożność, bowiem tam, gdzie spotykają się szóstka z siódemką, wyostrzają się negatywne tendencje u obydwu, szóstka wątpi w siebie samą, a siódemka popada w wątpliwości w sens i ułożenie świata. Tych partnerów łączyć mogą wzniosłe cele wznoszenia ludzkości na wyższy poziom rozwoju. Indywidualne relacje zależą od szczegółów zawartych w datach narodzin, od programu i zawartości imion i nazwisk.
Szóstka powinna panować nad nawykowym poddaństwem, podejrzliwością! zazdrością, a także nad wewnętrznym niepokojem i pesymizmem.
Siódemka powinna kontrolować ambicje, skłonność do dominacji i pracoholizm, unikać samotności i używek, ponieważ grozi jej obsesja.
Ogólnie jest to trudne zestawienie, ale partnerzy mogą współpracować dla dobra wyższego, dla idei polepszenia życia społecznego w wybranej kwestii.
Zawodowy związek szóstki z siódemką jest połączeniem dwu bardzo odpowiedzialnych osób. Szóstka pracuje, aby jak najrzetelniej wywiązywać się z podjętych zobowiązań, i tu łączy się z siódemką, która z kolei dopracowuje wszystko w szczegółach. O ile nie popada w nadmierny pedantyzm, może wspierać pracę szóstki.

6 + 8
Partnerski związek szóstki z ósemką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z szamanem, wojownikiem i przywódcą, sprawiedliwym i surowym, skłonnym do egocentryzmu i tyranii (8).

Szóstka i ósemka łączą się w potrzebie posiadania własnej, bezpiecznej rodziny, ciepłej i stabilnej. Szóstka jest tą wrażliwszą i delikatniejszą emocjonalnie stroną związku, potrzebuje zapewnień o swej wartości i romantycznych dowodów uczuć, w postaci kwiatów i prezentów. Ósemka dba o finanse, posiada zmysł do interesów, zdolności organizacyjne i administracyjne. Szóstka troszczy się o emocje partnera, jest tolerancyjna, szczera, uczy etyki wewnętrznej i harmonii emocji, ciała i ducha. Ósemka jest autorytetem, dowódcą stabilnym, zdyscyplinowanym, inteligentnym. Jest też duchowym szamanem, i dlatego potrzebuje związku z ziemią, z drzewami, z dużymi roślinami. Zmysł praktyczny połączony z wytrwałością czyni ją silnym oparciem dla partnera. Oboje muszą nauczyć się mówić o swoich emocjach.
Szóstka powinna unikać pasywności, podporządkowania, poddaństwa i skąpstwa. Ósemka musi poskromić egocentryzm, nieczułość, konserwatyzm i nieuczciwość.
Związek ten daje szansę stworzenia silnego, stabilnego partnerstwa, ciepłego domu, o ile partnerzy zadbają o swoje potrzeby bez egoizmu.
Zawodowy związek szóstki z ósemką jest połączeniem wrażliwej i skromnej osoby z wyjątkowo silnym przywódcą. Szóstka powinna zadbać o to, aby nie usuwać się w cień, nie podporządkowywać, bowiem autorytet szanuje autorytet. Drogą do harmonii z ósemką będzie więc dla szóstki wypracowane poczucie własnej wartości.

6 + 9
Partnerski związek szóstki z dziewiątką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, i uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z mistycznym idealistą, humanistą pragnącym pomagać słabszym, skłonnym do podejrzliwości, skąpstwa i złości (9).

Szóstka dysponuje zdolnościami manualnymi, poczuciem harmonii i talentem kopisty, zaś dziewiątka jest obdarzona szczególnym wyczuciem rytmu. Oboje są wrażliwi i chcą opiekować się innymi, z tą różnicą, że szóstka zajmuje się domem i rodziną a dziewiątka poszukuje osób trzecich, którym może pomóc. Dziewiątka skupia uwagę na obcych, których uważa za pokrzywdzonych przez los i słabszych. Szóstka pozostaje więc w pewien sposób osamotniona w swojej potrzebie tworzenia ogniska domowego. Partnerzy mogą stworzyć wspólnotę opiekując się dziećmi, swoimi i cudzymi, połączyć się w działaniach humanitarnych. Szóstka dba o partnera, jest szczera i tolerancyjna. Dziewiątka wprowadza w życie ideały, potrzebuje własnej wolności.
Szóstka powinna wystrzegać się krytykanctwa, zazdrości, pesymizmu i nadopiekuńczości. Dziewiątka musi wystrzegać się uporu, samotności, skąpstwa, impulsywności i skrytego cierpienia.
Związek ten może dać partnerom spełnienie i zadowolenie, daje możliwość ekspresji artystycznej.
Zawodowy związek szóstki z dziewiątką niesie połączenie dwu dusz artystycznych, pozwala szóstce korzystać ze szczególnego poczucia artystycznej harmonii. Jest to połączenie dwu altruistów, wyjątkowo wrażliwych i odpowiedzialnych.


Źródło: Małgorzata Brzoza "Numerologia związków"


 Zobacz profil  
 


Przyjaciele: dobrysennik.pl
Centrum pobierania

Witaj na Naszym forum o tematyce - rozwój osobisty i duchowy. Porozmawiasz tutaj z użytkownikami na tematy niezwykłe. Warto również sprawdzić aktualny horoskop na cały rok 2013 razem z przesłaniem anielskim dla każdego znaku zodiaku! Oprócz tego nasi użytkownicy pomogą zinterpretować twój sen oraz zagłębią Cię w tematykę rozwoju osobistego, spraw związanych z duchowością, jak i również ezoteryką. Sprawdzisz także znaczenie snu w naszym własnym senniku online, w którym podyskutujesz z użytkownikami.
Regulamin, polityka prywatności i kontakt
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group | phpBB SEO | Spolszczenie: phpbb3.pl
Copyright © 2012 by WrotaRozwoju.PL