[ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 21 lut 2013, o 18:50 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 mar 2012, o 22:31
Posty: 2339
Podziękowań: 1255
Jeżeli Twoja Droga Życia to 9, to teraz oblicz Drogę Życia partnera i znajdź odpowiedni opis poniżej.

9 + 1
Partnerski związek dziewiątki z jedynką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

Dziewiątka jest skromna i ostrożna, realizuje siebie poprzez służbę słabszym. Skupia swoje wysiłki na pracy charytatywnej i humanitarnej. Przez naukę ideałów uwrażliwia ludzi i wznosi ich na wyższy poziom rozwoju. Potrzebuje kontaktu z wodą i doświadczania przestrzeni, przez spacery czy podróże. Powinna także dbać o uaktywnienie swego talentu artystycznego, który przejawia się w zdolnościach do gry perkusji i tanecznych. Jedynka pragnie samospełnienia, bycia przywódcą i inicjowania nowości. Potrzebuje niezależności, sportowej rywalizacji i zdobywania. Jej pasją jest pionierskie odkrywanie nowych możliwości samorealizacji.
Dziewiątka powinna wystrzegać się skrywania emocji i impulsywności, uporu, kłótni i złości. Niebezpieczny dla jedynki jest nadmiar ambicji, karierowiczostwo, nerwowość i niezdecydowanie.
Związek ten jest trudnym zespoleniem, przy wzajemnym poszanowaniu może stworzyć silną, aktywną rodzinę.
Zawodowy związek dziewiątki z jedynką łączy skromnego i wrażliwego, idealistycznego wspomożyciela z ambitnym i kreatywnym przywódcą. Dziewiątka pragnie poprzez swoją pracę pomóc komuś, kogoś wesprzeć lub uzdrowić. Jedynka jest zainteresowana wyjątkową samorealizacją i podnoszeniem statusu społecznego.

9 + 2
Partnerski związek dziewiątki z dwójką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z uczuciowym dyplomatą, skromnym i towarzyskim doradcą skłonnym do poddaństwa, naiwności hipokryzji i pamiętliwości (2).

Dziewiątka wybiera się w góry, aby kontemplować ciszę i spokój, potrzebuje tańca jako remedium na stres. Lubi udzielać się charytatywnie i działać w organizacjach humanitarnych. Czuje potrzebę wspierania słabszych. Dziewiątka skupia uwagę na pomaganiu słabszym, zwłaszcza osobom trzecim - spoza rodziny. Oboje partnerzy są skromni, dziewiątka pragnie spełnić życiową powinność misjonarza wewnętrznej etyki i uniwersalnej miłości. Dwójka jest współpracownikiem, szarą eminencją przedsięwzięć, doskonałym doradcą i przyjacielem. Dwójka waha się i miewa wątpliwości, jest skromna i do nowości podchodzi z rezerwą. Dba o dom i życie towarzyskie, do którego dziewiątkę często należy namawiać. Partnerzy mogą zjednoczyć się w nauce rozwijającej wyczuwanie energii, sensytywną wrażliwość, zdolności mantyczne.
Dziewiątka musi wystrzegać się kłótni, złości, impulsywności, strachu, podejrzliwości, uporu. Dwójka musi w tym związku hamować skłonność do poddaństwa, hipokryzji, obojętności i naiwności.
Związek ten ma szansę spełnienia i samorealizacji, jeśli będzie wsparty duchową ewolucją partnerów.
Zawodowy związek dziewiątki z dwójką łączy dyplomatycznego współpracownika z altruistycznym misjonarzem, który rozdaje siebie innym. Łączą ich ideały. Dwójka powinna unikać poddaństwa i obojętności. Dziewiątka uporu i kłótni.

9 + 3
Partnerski związek dziewiątki z trójką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), ze szczęśliwym, komunikatywnym artystą, inteligentnym erudytą, skłonnym do uciekania w samotność, do zazdrości, mitomanii i gadulstwa (3).

Dziewiątka poszukuje osób trzecich, słabszych od siebie, którym może pomagać. To specyficzne ukierunkowanie uwagi na innych wynika z wewnętrznej potrzeby wniesienia w codzienność mesjanistycznych ideałów. Dziewiątka lubi działalność humanitarną lub charytatywną. Dla własnego dobra powinna aktywnie podróżować i przebywać blisko wody. W tym przypadku, połączona z artystycznie uzdolnioną trojką, może w pełni rozwinąć własny talent. Dziewiątka zawsze działa, kierując się dobrem ogółu. Trójka jest artystą, który pragnie sukcesu, satysfakcji i spełnienia własnych ambicji, potrafi wszędzie czuć się dobrze i odnaleźć się w każdej sytuacji. Jest inteligentna, oczytana, czuła i wrażliwa. Związek dziewiątki z trójką jest połączeniem artystów, z których jeden poszukuje samospełnienia, a drugi pragnie uwrażliwić ludzkość.
Dziewiątka powinna poskromić upór, skrytość, złość i uciekanie w samotność. Trójka powinna wystrzegać się samotności, krytyki, zawiści, agresji i nadmiernej zmysłowości.
Związek ten może przynieść altruistyczną rodzinę lub realizację na arenie międzynarodowej.
Zawodowy związek dziewiątki z trójką łączy duchowo dojrzałą osobowość pracującą dla wzniesienia ludzkości na wyższy poziom rozwoju z artystycznie uzdolnioną trójką poszukującą samospełnienia. Wspierając się wzajemnie, są w stanie tworzyć pokoleniowe dzieła.

9 + 4
Partnerski związek dziewiątki z czwórką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

Dziewiątka jest partnerem samodzielnym, kieruje uwagę na zewnątrz związku, zajmuje się wspomaganiem słabszych i wdrażaniem w codzienne życie uniwersalnych wartości. Broni własnej wolności, niezależności i przestrzeni. Dziewiątka posiada szczególne poczucie rytmu, talent do gry na perkusji i taneczny, a twórczość rozwijająca te zdolności pomaga jej zachować równowagę wewnętrzną. Z czwórką łączy ją potrzeba oszczędzania. Dziewiątka spełnia się w każdej działalności charytatywnej i humanitarnej. Czwórka skupia się na pracy, systematyce planów i metodyczności podejmowanych działań. Rozwija się duchowo przez pracę, i praca jest dla niej emocjonalnym stabilizatorem. Nawykowo rozpamiętuje bolesne doświadczenia z przeszłości, dlatego potrzebuje partnera, który potrafi komunikować emocje i jest czuły na jej potrzeby. Jest silna, wytrwała, wierna i odważna.
Dziewiątka musi opanować lęk, złość, kłótnie, nietowarzyskość, skłonność do prowokowania skrajnych sytuacji. Czwórka musi zapanować nad surowością, egoizmem, wsteczną uwagą i pamiętliwością. Oboje mają skłonność do uporu.
Związek ten uczy dziewiątkę realnej oceny sytuacji a czwórkę wrażliwości na innych.
Zawodowy związek dziewiątki z czwórką łączy ambitnego, charyzmatycznego, niezależnego przywódcę, wymagającego i sprawiedliwego, z pracowitym, systematycznym i rzetelnym wykonawcą. Dziewiątka poszukuje możliwości spełnienia swoich wewnętrznych ideałów, jest wrażliwa i chętnie pomaga, może więc być dla czwórki powiernikiem i przyjacielem.

9 + 5
Partnerski związek dziewiątki z piątką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z magnetycznym psychologiem, aktywnym wulkanem skłonnym do impulsywności, rozproszenia uwagi i lenistwa (5).

Dziewiątka skupia swoją uwagę na możliwościach pomagania słabszym od siebie, na pracy humanitarnej i charytatywnej. To szczególne ukierunkowanie uwagi dziewiątki, która odczuwa wewnętrzną potrzebę misjonarstwa, jest bardzo trudne do zaakceptowania dla partnera, który może czuć się nieważny, a nawet porzucony. Ważna jest tu wzajemna dbałość o wewnętrzne poczucie wartości partnerów. Altruistyczna dziewiątka, która koncentruje się na uczeniu innych wewnętrznej etyki, uniwersalnej miłości i otaczaniu opieką słabszych, potrzebuje niezależności, tak jak i jej partnerska piątka. Piątka jednak dba o własną niezależność, o podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi. Piątka ciekawa świata ma zdolności handlowe i dyplomatyczne.
Dziewiątka powinna unikać impulsywności, złośliwości, uporu, samochwalstwa i bałaganu. Piątka powinna wystrzegać się nietolerancji, wybuchowości, egoizmu, lenistwa i słomianego zapału.
To partnerstwo daje dziewiątce możliwość smakowania życia i naukę zdrowego egoizmu, a piątce uwrażliwienie na innych i głębię duchową.
Zawodowy związek dziewiątki z piątką jest partnerstwem altruistycznego przewodnika wprowadzającego w życie ideały z niespokojnym, czarującym swą osobowością podróżnikiem i psychologiem. Dziewiątka uwrażliwia piątkę i ukierunkowuje jej rozproszone działania, powinna dbać o poczucie niezależności i wolności piątki, jednocześnie wymagając od niej konsekwencji w działaniu.

9 + 6
Partnerski związek dziewiątki z szóstką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z opiekunem rodziny, odpowiedzialnym nauczycielem, altruistą skłonnym do cierpienia, pasywności i pesymizmu (6).

Dziewiątka skupia się na możliwościach pracy charytatywnej i humanitarnej, aby móc otaczać opieką i wprowadzać w życie ideały. Jest wrażliwa na krzywdy i potrzeby innych ludzi, jest skromna, ostrożna i uważna. Partnerów w tym związku łączy wrażliwość, humanitaryzm i zmysł artystyczny. Szóstka dysponuje talentem manualnym, plastycznym, dziewiątka tanecznym i muzycznym. Mogą połączyć swe zdolności w tańcu. Dziewiątka zawsze będzie bardziej otwarta na potrzeby obcych niż najbliższych, co może burzyć równowagę szóstki pomimo jej tolerancji. Szóstka jest całą sobą skupiona na tworzeniu ciepłej i radosnej rodziny, potrafi temu celowi podporządkować własne aspiracje i cele, często nawet rezygnując ze swoich ambicji i potrzeb.
Szóstka powinna unikać pozostawania w cieniu, nadopiekuńczości, wewnętrznej samotności i skrywanego cierpienia, aby nie popaść w melancholię i pesymizm. Dziewiątka musi wystrzegać się emocjonalnego bałaganu, wysługiwania się innymi, uporu, izolacji, impulsywności i zamknięcia w sobie.
Związek ten wymaga wzajemnej podbudowy poczucia własnej wartości, sprzyja humanitarnej realizacji.
Zawodowy związek dziewiątki z szóstką łączy dwie artystycznie uwrażliwione istoty, równie altruistyczne i humanitarne. Dziewiątka jest silniejsza i przejawia skłonność do dominacji, zaś szóstka nawykowo staje w cieniu i wycofuje własne potrzeby dla wyższego dobra. Oboje partnerzy powinni dbać o podsycanie aspiracji i zdrowy egoizm.

9 + 7
Partnerski związek dziewiątki z siódemką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z uduchowionym inteligentem, dociekliwym perfekcjonistą, skłonnym do egocentryzmu, dominacji, ucieczki w osamotnienie i obsesji (7).

Dziewiątka skupia uwagę na obcych, których uważa za pokrzywdzonych przez los i słabszych. Wprowadza w życie ideały, potrzebuje wolności. Jest istotą bardzo niezależną i zwróconą uwagą na innych a nie na najbliższych. Taka postawa daje możliwość tworzenia związku z siódemką poprzez pewną suwerenność partnerów. Możliwa jest realizacja wspólnych planów, obie strony są jednak równie silne i przywiązane do swojej niezależności, dlatego potrzebują komunikacji emocji i mówienia o rzeczach ważnych dla nich samych. Dziewiątka nawykowo odsuwa swoje potrzeby a siódemka nawykowo stwarza dystans jako barierę obronną. Siódemka to uduchowiony i inteligentny introwertyk, sprawny fizycznie, zręczny i dociekliwy. Lubi zagrzebywać się w książkach.
Dziewiątka powinna unikać impulsywności i uporu, nie powinna stronić od towarzystwa, wysługiwać się innymi. Siódemka musi wystrzegać się egocentryzmu, nadaktywności, zarozumialstwa, pedantyzmu, używek i nihilizmu. Związek ten łączy dziewiątkę i siódemkę przez ich intuicję, współczucie, niezależność, indywidualizm, wrażliwość i duchowość.
Zawodowy związek dziewiątki z siódemką daje możliwość poczucia głębokiej intuicyjnej więzi duchowej. Praca dla obu partnerów jest dobrem i sposobem na przekazanie czegoś z siebie innym. Dziewiątka dzieli się swoją wiedzą i wrażliwością, a siódemka swymi odkryciami i owocami swej skrupulatnej pracy. Partnerzy powinni dbać o komunikację słowem.

9 + 8
Partnerski związek dziewiątki z ósemką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z prawym przywódcą, sprawiedliwym i wymagającym organizatorem, skłonnym do konserwatyzmu, egoizmu, surowości i brutalności (8).

Dziewiątka jest idealistą skupionym na zbawianiu świata i nauce uniwersalnej miłości. Jej partner to szalenie inteligentny przywódca, dysponujący zmysłem do interesów i pragnący prestiżu oraz satysfakcji finansowej. Misjonarz dziewiątka jest skromny, nie szuka poklasku, intensywnie pracuje, często bezinteresownie. Powinien dla własnej równowagi dbać o ekspresję artystyczną. Ósemka - wojownik-szaman jest aktywny fizycznie, silny wewnętrznie. Ósemka daje partnerowi realną ocenę sytuacji, ogromne zdyscyplinowanie i logikę. Dziewiątka poszukuje możliwości uwrażliwienia świata na potrzeby innych ludzi, krzewi tolerancję. Sława i rozgłos są dla niej marginesem altruistycz-nej pracy. Ósemka uczy świadomego kreowania swojego społecznego statusu przez samodyscyplinę i etykę, a duchowość swą rozwija przez iluminacje.
Dziewiątka musi wystrzegać się uciekania w samotność, kłótni, skąpstwa, złości, bałaganiarstwa i uporu. Ósemka nie może pozwolić sobie na autorytaryzm, obojętność i brutalność, podporządkowanie i konserwatyzm. Związek ósemki i dziewiątki łączy się w głębokim duchowy doświadczaniu świata, dziewiątka dba o wrażliwość ósemki, a ósemka dba o pozycję społeczną dziewiątki.
Zawodowy związek dziewiątki z ósemką to partnerstwo idealisty skłonnego rozdać, dla wsparcia potrzebujących, owoce swej pracy z silnym i realnie oceniającym rzeczywistość przywódcą. Dziewiątka szuka możliwości spełnienia wewnętrznej misji. Ósemka zaś jest zainteresowana zyskiem, znaczną pozycją społeczną i sukcesem.

9 + 9
Związek partnerski dwóch dziewiątek to duet szaleńców chcących zbawić świat. Jeśli ich imiona wnoszą siłę i energię do działania oraz umiejętność realnej oceny rzeczywistości, mogą stworzyć silny i solidny związek ukierunkowany na działalność humanitarną i opiekuńczą.
Jeśli wewnętrznie są słabi, będą wykorzystywani przez innych, mogą poświęcić życie utopijnym ideom. Jeśli nie posiadają zdolności komunikacji z otoczeniem, postawa zachowawcza przyniesie wzrost poczucia zagrożenia, podejrzliwość i upór, zrodzi samotność i wyobcowanie.


Źródło: Małgorzata Brzoza „Numerologia związków”


 Zobacz profil  
 


Przyjaciele: dobrysennik.pl
Centrum pobierania

Witaj na Naszym forum o tematyce - rozwój osobisty i duchowy. Porozmawiasz tutaj z użytkownikami na tematy niezwykłe. Warto również sprawdzić aktualny horoskop na cały rok 2013 razem z przesłaniem anielskim dla każdego znaku zodiaku! Oprócz tego nasi użytkownicy pomogą zinterpretować twój sen oraz zagłębią Cię w tematykę rozwoju osobistego, spraw związanych z duchowością, jak i również ezoteryką. Sprawdzisz także znaczenie snu w naszym własnym senniku online, w którym podyskutujesz z użytkownikami.
Regulamin, polityka prywatności i kontakt
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group | phpBB SEO | Spolszczenie: phpbb3.pl
Copyright © 2012 by WrotaRozwoju.PL